Education Information

Education Information

  • 1993 - 1999 Doctorate

    Marmara University, Faculty Of Dentistry, Klinik Bilimler Bölümü, Turkey

Dissertations

  • 1999 Doctorate

    Tiroid karsinoma ve hipertiroidizm hastalarında tedavi amaçlı kullanılan I-131'in oral mukoza ve tükürük bezlerine erken dönem etkisinin klinik ve deneysel olarak incelenmesi

    Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü