Publications & Works

Books & Book Chapters

Risâletü’xxl-İkdi’xxl-Cevherî fi’xxl-Fark Beyne Kesbeyi’xxl-Mâtürîdî ve’xxl-Eş’xxarî

in: Din Felsefesi Açısından Eş’xxarî Gelen-Eki Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi -V-, ALPYAĞIL RECEP, Editor, İz Yayıncılık, İstanbul, pp.976-992, 2019