Education Information

Education Information

  • 2014 - Continues Postgraduate

    Yalova University, Instıtute Of Socıal Scıences, Temel İslam Bilimleri (Yl) (Tezli), Turkey

  • 2009 - 2014 Undergraduate

    Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Turkey