Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Sosyal Güvenlik Bağlamında Türkiye ve Almanya’da Meslek Hastalığı

ULUSLARARASI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.7, no.3, pp.27-39, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Görme Engelli Bireylerde Dini Sosyalleşme Araçlar

TOPLUMBİLİMLERİ DERGİSİ, vol.14, no.29, pp.143-164, 2020 (Other Refereed National Journals)

John Rawls’un Siyasal Liberalizmi Çerçevesinde Vatandaşlık ve Din

TOPLUM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.13, no.27, pp.405-419, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

ÖRNEK BİLİM ADAMI HOCAM PROF. DR. ÜNVER GÜNAY VE ’xxDİN SOSYOLOJİSİ’xx ESERİ

TURKİSH STUDİES, vol.13, pp.7-11, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK, ÇOĞULCULUK VE DİNSEL ÇEŞİTLİLİK LİTERATÜRÜ

TOPLUM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.12, pp.245-251, 2018 (Other Refereed National Journals)

MEZHEPLER VE HZ. PEYGAMBER’xxİN KARİZMASININ PAYLAŞIMI

TOPLUM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.12, pp.189-198, 2018 (Other Refereed National Journals)

DÜNYA DİNLERİNİN SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ

TOPLUM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.11, pp.77-96, 2017 (Other Refereed National Journals)

SERBEST ZAMAN DEĞERLENDİRMEDE MEDYA VE DİN İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TOPLUM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.11, pp.133-146, 2017 (Other Refereed National Journals)

TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE İSLAMCI KADIN KİMLİĞİNİN İNŞASI VE ŞULE YÜKSEL ŞENLER’xxİN ROLÜ

TOPLUM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.11, pp.261-270, 2017 (Other Refereed National Journals)

DİN SOSYOLOJİSİNİN PROBLEMLERİ

TOPLUM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.11, pp.7-21, 2017 (Other Refereed National Journals)

BAĞIMSIZLIĞIN ARDINDAN TÜRKİYE VE TUNUS TA DİN DEVLET İLİŞKİLERİNİYENİDEN DÜŞÜNMEK

TOPLUM BİLİMLERİ, vol.10, pp.211-236, 2016 (Other Refereed National Journals)

DİN BİLİM VE FELSEFE İLİŞKİLERİ

TRAKYA ÜNİV. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.18, pp.217-233, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

MAĞUSA DA DİNİ HAYAT

Trakya Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, pp.65-76, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

BİR DİN SOSYOLOJİSİ ÖNCÜSÜ NAİMA

TOPLUM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.8, pp.117-136, 2015 (Other Refereed National Journals)

Religion and Society According to Naima

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, vol.4, no.1, pp.51-79, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

SOSYAL BÜTÜNLEŞME SOSYAL ÇÖZÜLME VE DİN

DİN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, pp.111-151, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BUGÜNKÜ İSLAM ANLAYIŞLARININ KÜLTÜREL KAYNAKLARI

GÜNÜMÜZ İSLAM DÜNYASINDA MESELELER VE ÇÖZÜM YOLLARI, İstanbul, Turkey, 10 - 12 October 2016, pp.496-539

SOSYOLOJİK BİR OLGU OLARAK SEVGİ

İSLAM’xxDA SEVGİ TEMELİNDE BEŞERİ MÜNASEBETLER, İstanbul, Turkey, 10 December 2010, pp.187-219

Books & Book Chapters

İSLAM VE SEKÜLERİZM

DÖNEM YAYINCILIK, İstanbul, 2020

ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK, ÇOĞULCULUK VE DİNSEL ÇEŞİTLİLİK LİTERATÜRÜ

in: İSLAM VE DİNİ ÇOĞULCULUK, ALİ ULVİ ÖZBEY, Editor, DÖNEM YAYINCILIK, İstanbul, pp.7-18, 2020

İSLAM SOSYOLOJİSİ

Çamlıca Yayınları, İstanbul, 2019

Mesihi Beklerken

Rağbet, İstanbul, 2019

Feminisms And Feminist Thoughts During The History

in: RESEARCH REVIEWS IN SOCIAL, HUMAN AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, Prof. Dr. Orhan ÇOBANProf. Dr. Serpil AGACAKAYADoç. Dr. Enderhan KARAKOÇProf. Dr. Fehmi KARASIOGLUÖgr. Gör. Ayse ÇOBAN, Editor, GECE AKADEMİ / GECE KİTAPLIĞI YAYINLARI, Ankara, pp.117-125, 2019 Creative Commons License

GELENEKSEL TOPLUM VE DİN

in: DİN SOSYOLOJİSİ EL KİTABI, NİYAZİ AKYÜZ, İHSAN ÇAPCIOĞLU, Editor, GRAFİKER, Ankara, pp.171-181, 2018

THOMAS LUCKMANN'IN DİN TEORİSİ

in: ÇAĞDAŞ SOSYAL TEORİDE DİN, CEVAT ÖZYURT-EJDER OKUMUŞ, Editor, HECE, Ankara, pp.415-463, 2016

"THOMAS LUCKMANN'IN "GÖRÜNMEYEN DİN KURAMI"

in: GÖRÜNMEYEN DİN, ALİ COŞKUN, FUAT AYDIN, OSMAN COŞKUN, Editor, RAĞBET, İstanbul, pp.7-53, 2016

PETER L. BERGERİN DİN SOSYOLOJİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

in: ÇAĞDAŞ SOSYAL TEORİDE DİN, CEVAT ÖZYURT- EJDER OKUMUŞ, Editor, HECE, Ankara, pp.517-547, 2016

Kutsal Şemsiye

Rağbet, İstanbul, 2015

HANGİ İSLAM

RAĞBET, İstanbul, 2015

yümni sezen (1937-)

in: Tanzimat tan Günümüze Türk Düşünürleri, süleyman hayri bolay, Editor, nobel, Ankara, pp.2292-2302, 2015

DİN ANTROPOLOJİSİ

KESİT, İstanbul, 2014

DİNİ KURTULUŞ (MEHDİLİK) HAREKETLERİNİN SOSYOLOJİK BOYUTU

in: TARİHTEN GÜNÜMÜZE TARTIŞMALI İNANÇ MESELELERİ, MEHMET BULGEN, Editor, MÜİFVY, İstanbul, pp.47-57, 2014

SEVGİ SOSYOLOJİSİ

RAĞBET, İstanbul, 2012

DİN SOSYOLOJİSİ

RAĞBET, İstanbul, 2011

DİN TOPLUM VE KÜLTÜR

iz yay., İstanbul, 2005

Mehdilik Fenomeni

İz, İstanbul, 2004