Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Corporate Social Responsibility, Investor Sentiment, and Stock Returns

SUSTAINABILITY AND SOCIAL RESPONSIBILITY: REGULATION AND REPORTING, pp.443-462, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier

Türkiye Sermaye Piyasasında Promosyon Kampanyaları ve Analizi

Öneri, vol.13, pp.129-148, 2018 (Other Refereed National Journals)

ELLIOTT DALGA PRENSİBİ VE ALTIN PİYASASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Öneri Dergisi, vol.12, pp.211-233, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Karşılıklar, Koşullu Borçlar Ve Koşullu Varlıkların İncelenmesi

marmara iib dergisi, vol.29, pp.407-430, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

HEDEF VE STANDART MALİYETLEME SİSTEMLERİ’xxNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

Marmara İİB dergi, vol.26, pp.313-329, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Entelektüel Sermaye ve Ölçülmesi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.20, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investment Behavior: An Application of the Theory of Planned Behavior

II. Trakya Accounting Finance and Auditing Symposium, Edirne, Turkey, 17 - 18 October 2017

Corporate Social Responsibility Investor Sentiment and Stock Returns

7th International Conference on Governance, Fraud, Ethics and Social Responsibility, İstanbul, Turkey, 10 - 11 December 2016 Sustainable Development

Corporate Social Responsibility Investor Sentiment and Stock Returns

7th International Conference on Governance Fraud Ethics and Corporate Social Responsibility, İstanbul, Turkey, 10 - 11 November 2016, pp.140 Sustainable Development

UFRS TFRS Uygulamalarının Etkilerine Yönelik Bulgu ve Öneriler

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 May 2016

The Establishment Story of A School (Hamidiye School of Commerce) Giving Educaiton In The Second Half Of The 19th Century

2nd Balkans and Middle East Countries International Conference on Auditing and Accounting History, 15 - 18 September 2010

Ethics In Accounting and Audit Profession

1st International Conference On Corporate Governance Fraud Ethics Social Responsibility, 11 - 13 June 2009

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Muhasebecinin Sosyal Sorumluluğu

I. Ulusal Kurumsal Yönetim Yolsuzluk Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, Turkey, 11 - 13 June 2009

Books & Book Chapters

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİNDEVERİLEN MUHASEBE EĞİTİMİNİN TÜRKİYEMUHASEBE STANDARTLARI (TMS/TFRS) İLEUYUMLULUĞUNUN SAĞLANMASI VE BU LİSETÜRÜNDE GÖREV YAPAN MUHASEBE VEFİNANSMAN ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE BİRARAŞTIRMA

in: Prof. Dr. Fehmi YILDIZ Anısına MUHASEBE FİNANS veDENETİMDE GÜNCEL KONULAR 2018, Kıymet Çalıyurt, Engin Demirel, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Edirne, pp.47-81, 2018

19. ve 20.yy'de Ülkemizde Modern Eğitim ve Ticaret Mekteplerinin Gelişimi

in: Muhasebe, Finanst ve Denetimde Güncel Konular 2016, Prof. Dr. Kıymet Çalıyurt, Editor, Trakya Üniversitesi Matbaası, Edirne, pp.39-54, 2016 Creative Commons License

TMS 7 Nakit Akış Tabloları Standardının İncelenmesi

in: Prof Dr Fehmi Yıldız Anısına Muhasebe ve Finansta Güncel Konular, Prof. Dr. Kıymet Çalıyurt, Editor, Trakya Üniversitesi Matbaası, Edirne, pp.220-237, 2016