Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Yûnus Emre Dîvânı’ndaki Bir Anlatı Üzerine

Mizanü'l-Hak: İslami İlimler Dergisi, no.10, pp.323-331, 2020 (National Refreed University Journal)

Muhammediye’nin Bir Beyti Üzerine Mehmed İsmet’in Şerhi

Edebali İslamiyat Dergisi, vol.4, no.2, pp.1-13, 2020 (National Refreed University Journal)

Ahmet Atillâ Şentürk Osmanlı Şiiri Kılavuzu 1 Âb Azrâil OSEDAM Yayınları İstanbul 2016 519 s

Yalova İslami İlimler Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.103-105, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ömer Deryâ Bey ve Estergon’a Dair Manzûmesi

Osmanlı Literatüründe Ben-Anlatıları, İstanbul, Turkey, 11 - 13 March 2020

Books & Book Chapters

Ekberî Düşüncenin Yaygınlaşmasında Bir Araç Olarak Edebiyat: Mevlid, Muhammediye ve Envârü'l-âşıkîn

in: Osmanlı'da İlm-i Tasavvuf, Ercan Alkan,Osman Sacid Arı, Editor, İsar Yayınları, İstanbul, pp.83-102, 2018

Osmanlı Hanımları Mutfakta

Ruhun Gıdası Kitaplar, İstanbul, 2017

Dergah Yayınları, İstanbul, 2017

Aile Aşçısı

Ruhun Gıdası Kitaplar, İstanbul, 2015

Other Publications