Education Information

Education Information

 • 2013 - 2019 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Turkic Studies, Eski Türk Edebiyatı (Dr), Turkey

 • 2009 - 2013 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Türk-İslam Edebiyatı (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  YAZICIOĞLU AHMED BÎCÂN EFENDİ VE ENVÂRÜ’L-ÂŞIKÎN ADLI ESERİ (İNCELEME-METİN) Sustainable Development

  Marmara University, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı

 • 2013 Postgraduate

  Emir Sultan Menâkıbnâmeleri ve Nimetullah'ın Menâkıb-ı Emir Sultan adlı eseri: İnceleme-metin

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk-İslam Edebiyatı (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English