Education Information

Education Information

 • 1998 - 2004 Doctorate

  Marmara University, Faculty of Business Administration, Business Administration, Turkey

 • 1995 - 1998 Postgraduate

  Marmara University, Faculty of Business Administration, İşletme Bölümü (Almanca), Turkey

 • 1994 - 1995 Undergraduate

  Marmara University, Faculty of Business Administration, İşletme Bölümü (Almanca), Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  Endüstriyel pazarlarda müşteri ilişkileri yönetim stratejilerinin uygulanması ve üretici firma ile satış personeline duyulan güven unsurunun gelecekteki satın alma kararına olan etkilerinin açıklanmasına yönelik yapı sektöründe bir uygulama

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü (İngilizce)

 • 1998 Postgraduate

  Marketing in massanmedium internet

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü (Almanca)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

 • C1 Advanced German