Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2013 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

 • 2011 - 2013 Yrd.Doç.Dr.

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

 • 2000 - 2011 Araştırma Görevlisi

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2013 - Devam Ediyor Erasmus Koordinatörü

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

 • 2013 - 2016 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü

 • 2013 - 2016 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

 • 2013 - 2015 Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi

Verdiği Dersler

 • Doktora Disiplinlerarası Coğrafya Öğretimi

 • Lisans Coğrafya Eğitiminde Okul Deneyimi

 • Doktora Küreselleşme ve Ortadoğu

 • Yüksek Lisans Coğrafya Eğitiminde Oryantiring

 • Lisans Coğrafya Araştırmaları

 • Lisans Coğrafi Bilgi Sistemleri I

 • Lisans Coğrafya Eğitiminde Araştırma Projesi

 • Yüksek Lisans Coğrafya Eğitiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri

 • Doktora Ortadoğu'da Şehirleşme ve Şehirler

 • Lisans Arazi Uygulamaları

 • Lisans Beşerî Coğrafya II

 • Lisans Coğrafyaya Giriş

 • Doktora Coğrafya Eğitiminde İleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri

 • Lisans Coğrafyada Okul Dışı Etkinlikler

 • Lisans Coğrafya Eğitiminde Öğretmenlik Uygulaması

 • Yüksek Lisans Coğrafya Okuryazarlığı

 • Lisans Coğrafya Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Lisans Yerel Yönetim

 • Lisans Turizm Coğrafyası

 • Lisans Türkiye Turizm Coğrafyası

 • Lisans Coğrafya Eğitiminde Okul Deneyimi

 • Lisans Nüfus ve Yerleşme

 • Lisans Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş

 • Lisans Bölge Analizi

 • Lisans Coğrafya Araştırmaları II

 • Yüksek Lisans Ortadoğu’nun Güncel Sorunları

 • Doktora Ortadoğu’nun Fiziki Coğrafyası

 • Lisans Okul Deneyimi

 • Lisans Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Lisans Coğrafyada Okul İçi Etkinlikler

 • Lisans Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

 • Lisans Kartografya Uygulaması

 • Lisans Klimatoloji Uygulaması

 • Doktora Coğrafyada Eleştirel Düşünce

 • Yüksek Lisans Ortadoğu ve Asya Ülkeleri

 • Lisans Alan Eğitiminde Araştırma Projesi

 • Lisans Gezi-Gözlem Analizi

 • Yüksek Lisans Coğrafyanın Yöntem ve Kaynakları

 • Yüksek Lisans Coğrafya Öğretiminde Öğretim Teknolojileri Kullanımı

 • Doktora Coğrafya Eğitiminde İleri Araştırma Metotları

 • Doktora Coğrafya Araştırmalarında Bilimsel Yöntemler

 • Yüksek Lisans Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

 • Doktora Coğrafya Öğretiminde Veri Analizi

 • Yüksek Lisans Tarih ve Coğrafya

 • Lisans Coğrafya Araştırmaları I

 • Lisans Coğrafyanın Genel Esasları

 • Yüksek Lisans Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Yüksek Lisans Coğrafya Öğretiminde Temel Problemler

 • Lisans Coğrafya’nın Genel Esasları

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Coğrafyada Bilgisayar

 • Yüksek Lisans Sosyal Bilimlerde İleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri

 • Doktora Coğrafya Programında Bilgilendirme ve Program Geliştirme

 • Lisans Genel Kartografya

 • Yüksek Lisans Coğrafya Öğretiminin Metodolojik Temelleri

 • Lisans Coğrafya Öğretiminde Çağdaş Araştırmalar

Yönetilen Tezler