Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

A CASE STUDY ON PROGRAMMING COURSES OFFERED AT CEIT DEPARTMENTS IN TURKEY )

The Journal of Academic Social Science, vol.45, pp.504-529, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Review of the Educational Software Evaluation Forms and Scales

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.7, no.2, pp.272-284, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Fizik dersinde öğrencilerin akıllı tahta kullanımı ile ilgili algıları

Journal of Human Sciences, vol.13, no.2, pp.2804, 2016 (Other Refereed National Journals)

Lise Öğrencilerinde Spor Yapma ve Özgüven İlişkisi

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, no.17, pp.130, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

TELEVİZYON İZLEME DAVRANIŞINA SOSYAL MEDYA VE İKİNCİL EKRAN KULLANIMININ ETKİLERİ

SOBİDER The Journal of Social Sciences, vol.2, no.4, pp.151-168, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lise ve Üniversite Öğrencilerinde Dijital Bağımlılık

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.8, pp.34, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Quantitative Research on the Level of Social Media Addiction AmongYoung People in Turkey

International journal of Science Culture and Sport, vol.3, no.13, pp.108-122, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Paylaşım Ağlarında Konum Belirleme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, vol.40, no.10, pp.223-231, 2013 (Other Refereed National Journals)

SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARINDA KONUM BELİRLEME ÖLÇEĞİNİNGEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, vol.10, pp.223-231, 2013 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Cep Telefonu Kullanım Alışkanlıkları ve Amaçlarının İncelenmesi

International Journal of Human Sciences, vol.10, no.1, pp.182-201, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examining the Relations between Turkish Students Personality Characteristics and Internet Attitudes and Use

WSEAS TTRANS on INFORMATION SCIENCE and APPPLICATIONS, vol.4, no.4, pp.744-749, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımındaki Yeterlilikleri

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 5 - 08 May 2016, pp.523-529

Öğrencilerin Sosyal Medya Tutumları ile Riskli Davranış Sergileme Durumları Arasındaki İlişki

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 5 - 08 May 2016, pp.530-538

eLearning Material Development Tools Awareness of CEIT Students

International Conference on "Innovation in Learning for the Future", İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2016, pp.21

Üniversite Web Sayfalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), 16 - 18 May 2016, pp.24-30

An Analysis of Trends in Choice of Languages for Teaching Programming to Pre Service ICT Teachers in Turkey

International Conference on Innovative Teaching and Technology in Higher Education, İstanbul, Turkey, 2 - 03 June 2016

Review of Educational Software Evaluation Tools

Multidisciplinary Academic Conference on Education, PRAG, Czech Republic, 3 - 06 December 2015

Öğretmenlik Staj Uygulamalarına Yönelik Bir Otomasyon Sisteminin Tasarlanması ve Geliştirilmesi

3 rd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015

Açık Ders Malzemeleri Platformlarını Değerlendirmeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 4 - 06 September 2014

The Effects of Gender and Age of Students on Choosing Pedagogical Agent as a Learning Companion

International Conference on Educational Technology (ICET 2009), Paris, France, 24 - 26 June 2009

Comparison of the Effects of Different Multimedia Software Products on Student Success in Physics Education

International Conference on Educational Technology (ICET 2009), Paris, France, 24 - 26 June 2009

The Effects Of Web Supported Instruction And Use Of Instructional Materials On Students Mathematics Anxieties Attitudes And Achievements

International Conference of Mathematical Sciences (Supported by Maltepe University), İstanbul, Turkey, 4 - 10 June 2008

Bilgisayar Destekli Öğretimde Ses Animasyon ve Simülasyonun Kolej Öğrencilerinin Bilişsel Öğrenimine Etkisi

Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 20 - 22 June 2007

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesai Arkadaşları Tarafından Algılanma Biçimleri

Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 20 - 22 June 2007

Çocuklara Yönelik Web Ortamlarının Kullanışlılığı

VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2005

Elektronik Ortamda Dil Problemleri

Uluslararası V. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu / Marmara Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 24 - 25 June 2005

Technology in Education A Comparative Sfudy Focused on Three Countries

MASHAV course on Learning Technologies in Education, Kudus, Indonesia, 7 - 31 March 2005

Implementing Educational Technologies

MASHAV course on Learning Technologies in Education, Kudus, Indonesia, 7 - 31 March 2005

Eğitsel Web Ortamı Değerlendirme Formu Geliştirmeye Yönelik Örnek Bir Çalışma

IV. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, Sakarya, Turkey, 24 - 26 November 2004

Yardımlaşma ve Bilgi Paylaşımında Elektronik Posta Gruplarının Kullanışlılığının İncelenmesi

International Educational Technologies Symposium and Fair III, Gazi Magosa, Cyprus (Kktc), 28 - 30 May 2003

Web Ortamında Bilgiye Ulaşmada Arama Motorlarının Etkin Kullanılması

International Educational Technologies Symposium and Fair III, Gazi Magosa, Cyprus (Kktc), 28 - 30 May 2003

Web Destekli Bilgisayar Öğretiminin Tasarım Kriterleri Işığında Değerlendirilmesi

II. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı: Eğitim Teknolojileri ve Uzaktan Eğitim, Sakarya, Turkey, 16 - 18 January 2002

Web Destekli Bilgisayar Öğretimi Sunan Siteleri Kullananların Beklentilerinin İncelenmesi

II. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı: Eğitim Teknolojileri ve Uzaktan Eğitim, Sakarya, Turkey, 16 - 18 January 2002

Books & Book Chapters

Sosyal Medyada Siberzorbalık: Eğitim Öğretim Ortamlarından Örnekler

in: Gözlenen Toplumdan Gözlenen Bireye Sosyal Medya Araştırmaları 3, , Editor, Çizgi Kitapevi, Konya, pp.211-230, 2016

Eğitim ve Öğretimde Sosyal Medyanın Kullanımı

in: Sosyalleşen Olgular Sosyal Medya Araştırmaları 2, Ali Büyükaslan, Ali Murat Kırık, Editor, Çizgi Kitapevi, Konya, pp.191-220, 2015

İşletim Sistemleri ve Ağ

in: Bilgisayar Ağları ve İletişim, ABDULLAH KUZU, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.253-280, 2009