Publications & Works

Articles Published in Other Journals

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN KAMU FİNANMANINA ETKİLERİ

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, no.368, 2019 (Other Refereed National Journals)

Bireysel Emeklilik Sisteminin Kamu Finansmanına Etkileri

Vergi Sorunları Dergisi, no.368, pp.45-55, 2019 (Other Refereed National Journals)

Araştırma ve Geliştirme Merkezlerine Vergi Mevzuatı Kapsamında Sağlanan Teşvikler ve Muhasebeleştirilmesi

MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.17, pp.111-136, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Firma Değerlemesinde Entellektüel Sermayenin Yeri ve Önemi

Öneri, vol.11, pp.69-87, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Firma Değerlemesinde Entelektüel Sermayenin Yeri ve Önemi

Öneri Dergisi, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLARIN İNCELENMESİ

marmara iib dergisi, vol.29, pp.407-430, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

TMS 36 Çerçevesinde Maddi Duran Varlıklarda Değer Düşüklüğünün Ölçülmesi

Muhasebe Finansman 13) Akademisyenleri Dergisi, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ KAPSAMINDA SATIŞ TAHSİLAT DÖNGÜSÜNÜN DENETİMİ

2nd INTERNATIONAL TRAKYA ACCOUNTING FINANCE AND AUDITING SYMPOSIUM, Edirne, Turkey, 17 - 19 October 2017, vol.1, pp.214-232

The Issues That Accountants Need to Pay Attention to in Corporate Social Responsibility Projects

5nd International Conference on Governance Fraud Ethics and Social Responsibility, Edirne, Turkey, 23 - 26 September 2014, pp.193-194

Kobi Finansal Raporlama Standart Taslağında Yer Alan Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar

İZSMMMO XI.Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 26 - 30 October 2007

IOSCO Deklarasyonu ve Menkul Kıymet Borsalarında IAS'in Uygulanması Süreci

İSMMMO VI. Türkiye Denetimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2003, no.495636, pp.244-255

Books & Book Chapters

MADEN KAYNAKLARININ ARANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

in: İLK UYGULAMA YILINDA BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI, NURAN CÖMERT, ÇAĞLA ERSEN CÖMERT, Editor, İSMMMO YAYINLARI, İstanbul, pp.75-80, 2019

BÖLÜM 19 KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI YÜKÜMLÜLÜKLER VE ŞARTA BAĞLI VARLIKLAR

in: İLK UYGULAMA YILINDA BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI, NURAN CÖMERT, ÇAĞLA ERSEN CÖMERT, Editor, İSMMMO, İstanbul, pp.185-196, 2019

Sustainability Reporting

in: Sustainability and Management: An International Perspective, Kıymet Çalıyurt,Ülkü Yüksel, Editor, Gower, New-York, pp.189-202, 2017

Kurumsal Yönetim Ve İç Denetim İlişkisi

in: Örgüt Yönetimi, Tamer İdil, Editor, Nobel, İstanbul, pp.181-196, 2015

Malezya'da Finansal Raporlama ve Denetim Sistemi

in: Malezya ya Bakış, Sipahi Barış, Editor, Türmob Yayınları, Ankara, pp.40-82, 2010