Education Information

Education Information

 • 2014 - 2017 Post Doctorate of Medicine

  Marmara University, School Of Medicine, Surgical Medical Sciences, Turkey

 • 2006 - 2011 Expertise In Medicine

  Marmara University, School Of Medicine, Surgical Medical Sciences, Turkey

 • 2000 - 2006 Undergraduate

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Turkey

Dissertations

 • 2011 Expertise In Medicine

  Miyelodisplazili çocuklarda üst üriner sistem hasarını ve ürodinamik bulguları öngörmede idrar NGF, TGF Beta-1, TIMP-2, düzeyi ve mesane duvar kalınlığının değeri

  Marmara University, School Of Medicine, Surgical Medical Sciences