Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tarihçilikte “Mekânın Yeniden Keşfi”: Osmanlı Şehir Çalışmaları İçin Öneriler

İDEALKENT, cilt.11, sa.30, ss.678-700, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarihsel Kaynaklar, Temsil ve Osmanlı Şehirleri: 937/1530 Tarihli Muhasebe-i Vilayet Defterleri’ni Dönemin Benzeri Kaynakları Arasında Konumlandırmak

Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, cilt.24, sa.48, ss.37-69, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mapping Ottoman Cities: Socio-Spatial Definitions and Groupings (1450-1700)

JOURNAL FOR EARLY MODERN CULTURAL STUDIES, cilt.18, sa.3, ss.16-65, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

MAHALLE BİYOGRAFİLERİNE BİR KATKI OSMANLI DÖNEMİ EDİRNE SİNDEN DÖRT ÖRNEK

Şehir ve Toplum, sa.3, ss.63-74, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Şehirlerinin Çokkültürlü Varoluşu

Şehir ve Düşünce, sa.7, ss.42-47, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toplumsalın Peşinde Tarihçilik Siyah Giyen Adam ın Hatırasına

İslam Araştırmaları Dergisi, cilt.0, sa.25, ss.223-231, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şehir Tarihi ve Türkiye de Şehir Tarihçiliği Yaklaşımlar Konular ve Kaynaklar

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.3, sa.6, ss.9-26, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Mahkeme Kayıtları Şer iye Sicilleri Değerlendirme ve Bibliyografya

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.305-344, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rifa at Ali Abou El Haj Osmanlı Devlet ve Siyasî Yapısına Farklı Bir Bakış

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.585-599, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Georg G Iggers Historiography in the Twentieth Century

Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, cilt.0, sa.14, ss.205-212, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mali Tarih Açısından Tanzimat Dönemi Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliyesi Coşkun Çakır

Virgül Dergisi, cilt.0, sa.51, ss.2-3, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İstanbul'da Ölüm: Türbeler, Hazireler ve Kabir Taşları

MEB İstanbul Öğretmen Akademileri, Sosyal Bilimler Akademisi İstanbul Atölyesi, İstanbul, Türkiye, 23 Ocak 2021

Osmanlı'da Şehir ve Şehri Çalışmak

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü Kent Sosyolojisi Serisi, İstanbul, Türkiye, 19 Ocak 2021

Mekansız Konuşmalar: Şehir Tarihi

Mimarhane: Mekansız Konuşmalar- 12, İstanbul, Türkiye, 26 Kasım 2020

Araştırma Kültürü ve Proje Yazımı

İSAR Araştırma Merkezi Akademik Proje Yazım Seminerleri, İstanbul, Türkiye, 24 Kasım 2020

1455 İstanbul Tahriri ve Fatih Dönemi İstanbulu

Edirne Saatli Medrese’nin “Fatih Sultan Mehmet Müzesi” Olarak Düzenlenmesi Projesi ARAMA KONFERANSI FATIH ve DÖNEMI, Edirne, Türkiye, 3 - 04 Eylül 2020

İstanbul’un Kültürel Miras Stratejisi

Marmara Urban Forum, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2019

İmparatorluk Ölçeğinde Edirne: Sosyo-Mekansal Okuma (1600-1700)

Uluslararası Edirne Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2018

Antep ve Osmanlı Şehirleri Arasındaki Konumu (1516-1700): Toplumsal-Mekansal Bir Yaklaşım

Uluslararası Gaziantep Sempozyumu, Gaziantep, Türkiye, 25 - 27 Aralık 2017

Arşiv ve Tarihî Çalışmalar: Tahrir ve Avârız Defterlerine dair bir Haritalama Denemesi

2. ULUSLARARASI OSMANLI COĞRAFYASI ARŞİV KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2017

Manisa ve Osmanlı Şehirleri Arasındaki Konumu (1450-1700): Toplumsal-Mekansal Bir Yaklaşım

Uluslararası MANİSA Sempozyumu Şehzade II. Mehmed ve Manisa Tarihi - Kültürü – Ekonomisi, Manisa, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017

Osmanlı Şehir Tarihi Yazımı: Ölçeklendirme ve Yöntem Önerisi

4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2017

A Use of GIS in Exploring Socio-Spatial Conjunctions or Distinctiveness among the Ottoman Cities from the 1450s to the 1700s

Geographic Information Systems (GIS) as an opportunity and a challenge for digital history: Exploring approaches to maps, aerial photographs and spatial statistics, Marburg, Almanya, 14 - 15 Eylül 2017

Mapping the Ottoman Cities between 1450-1700: Spatial Definitions and Groupings

The 14th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH), Sofya, Bulgaristan, 24 - 28 Temmuz 2017

Tarihçilikte Mekânın/Şehrin Yeniden Keşfi

Uluslararası Prof. Dr. Halil İnalcık Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu/ International Symposium on Prof. Dr. Halil Inalcik History and Historiography, Ankara, Türkiye, 10 - 13 Nisan 2017

Osmanlı Mahalle Biriminin Oluşumu ve Çoklu Mahalle Tanımları

Uluslararası Şehir ve Medeniyet Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2016

Bir Osmanlı Şehrini Çalışmak

Tarih Araştırmalarında Yaklaşım, Yöntem ve Kaynaklar, İstanbul, Türkiye, 1 - 30 Mart 2016

Osmanlı Şehirlerinde Çokkültürlülük ve Birlikte Yaşam

Marmara Üniversitesi Kütüphaneler ve Çokkültürlülük Paneli, İstanbul, Türkiye, 29 Mart 2016

Şehir İnşasının Süreçleri Üzerine

Bir Şehir Kurmak ve Yeni Bir Gündem Oluşturmak Paneli, İstanbul, Türkiye, 20 Şubat 2016

Osmanlı Şehirciliğinin İlkeleri

Ev ve Şehir Seminerleri, İstanbul, Türkiye, 20 Ocak 2016

Making a Socio spatial Analysis in a Balkan City Edirne in the 1700s

5th International Balkan Annual Conference, Sofya, Bulgaristan, 25 - 29 Kasım 2015

Osmanlı Şehirleri Atlasına Doğru

Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2015

Tarih Mekan ve Hafıza

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Paneli, Türkiye, 25 Ağustos 2015

Özel Arşivlerin Önemi

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Projesi Paneli, İstanbul, Türkiye, 25 Ağustos 2015

Who was Master Urban

13th INTERNATIONAL CONGRESS OF OTTOMAN SOCIAL AND ECONOMIC HISTORY (ICOSEH), 1 - 05 Ekim 2013

1455 Tahriri İstanbul un Yerleşim ve Mahalle Düzeni

Osmanlı İstanbulu Uluslarararası Sempozyum, 29 Mayıs - 01 Haziran 2013

17 yy da Payitaht ve Taşra

17.yy’xxda Payitaht ve Taşra, Boğaziçi Üniv., İstanbul, Türkiye, 12 Nisan 2012

XVII Yüzyıl Sonlarında Edirne Mahalleleri

Uluslararası Edirne’xxnin Fethinin 650. Yılı Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

Mahalle: Bir Mensubiyet ve Mesuliyet İlişkisi Osmanlı Şehirleri ve Kefalet Sistemi Örneği

Kent ve Maneviyat, Erşahin,Seyfettin,Erşahin Zehra, Editör, İdealkent, Ankara, ss.461-486, 2020

İstanbul Türbe, Hazire ve Kabirleri: Üsküdar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, 2019

İstanbul Türbe, Hazire ve Kabirleri: Beyoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, 2019

İstanbul Türbe, Hazire ve Kabirleri: Eyüpsultan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, 2019

İstanbul Türbe, Hazire ve Kabirleri: Fatih

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, 2019

Türkiye’de Deneysel ve Dijital Tarihçiliğin Gelişimi İçin Bir Strateji Çerçevesi

Türk askeri kültürü: Tarih, Strateji, İstihbarat, Teşkilat, Teknoloji, A. S. Özkaya, Editör, Kronik, İstanbul, ss.718-728, 2019

Osmanlı Şehirleri Atlasına Doğru, 1450-1700

Osmanlı’xxda Şehir, Vakıf ve Sosyal Hayat, K. İlker Bulur, Fatih Bozkurt, M. Cihat İzgi, Editör, Mahya, OSAMER, İstanbul, ss.15-35, 2018

Tarih Metinlerinde Harita, Tablo ve Grafikleri Kullanmak

Tarih Bilimi ve Metodolojisi, Yaşar Ertaş ve Arif Bilgin, Editör, Idea Yayınevi, İstanbul, ss.419-424, 2018

Tarihçilik Sahasında Teknolojik İmkânlardan Yararlanma

Tarih Bilimi ve Metodolojis, Ertaş, Yaşar Arif Bilgin, Editör, Mahya, İstanbul, ss.377-381, 2018

Making a Socio-Spatial Analysis in a Balkan City: Edirne in the 1700s

Turkey and Bulgaria: A Contribution to Balkan Heritage, Özgür Kolçak, Editör, Istanbul University, İstanbul, ss.165-190, 2018

Osmanlı Kentleri ve Kentleşme

Kent Sosyolojisi, Güneş, Fatime, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.165-190, 2018

kentsel dönüşüm

kent sosyolojisi, fatime güneş, Editör, TC. Anadolu ünivesitesi yayını, Eskişehir, ss.293-310, 2017

Ottoman Cities and Urbanization

Environment and Urbanism in the Ottoman Empire, Fehmi Yılmaz, Editör, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, ss.233-268, 2016

Dünya Ölçeğinde Osmanlı İstanbulu

Antik Çağdan XXI Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi I-X, M. Akif Aydın, Coşkun Yılmaz et. al., Editör, Kültür AŞ, İstanbul, ss.233-249, 2015

Şehirler ve Şehirleşme

Osmanlı İmparatorluğunda Çevre ve Şehir, Yılmaz Fehmi, Editör, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, ss.293-328, 2015

Bir Semte Vefa

Klasik Yayınları, İstanbul, 2009

Ansiklopedide Bölümler

Şer’iyye Sicilleri, TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.8-11, 2010