Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The “Spatial Turn” in Historiography: Suggestions for Ottoman Urban Studies

İDEALKENT, vol.11, no.30, pp.678-700, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Mapping Ottoman Cities: Socio-Spatial Definitions and Groupings (1450-1700)

JOURNAL FOR EARLY MODERN CULTURAL STUDIES, vol.18, no.3, pp.16-65, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

MAHALLE BİYOGRAFİLERİNE BİR KATKI OSMANLI DÖNEMİ EDİRNE SİNDEN DÖRT ÖRNEK

Şehir ve Toplum, no.3, pp.63-74, 2015 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Şehirlerinin Çokkültürlü Varoluşu

Şehir ve Düşünce, no.7, pp.42-47, 2015 (Other Refereed National Journals)

Toplumsalın Peşinde Tarihçilik Siyah Giyen Adam ın Hatırasına

İslam Araştırmaları Dergisi, vol.0, no.25, pp.223-231, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Şehir Tarihi ve Türkiye de Şehir Tarihçiliği Yaklaşımlar Konular ve Kaynaklar

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.3, no.6, pp.9-26, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı Mahkeme Kayıtları Şer iye Sicilleri Değerlendirme ve Bibliyografya

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.1, no.1, pp.305-344, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Rifa at Ali Abou El Haj Osmanlı Devlet ve Siyasî Yapısına Farklı Bir Bakış

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.1, no.2, pp.585-599, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Georg G Iggers Historiography in the Twentieth Century

Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, vol.0, no.14, pp.205-212, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mali Tarih Açısından Tanzimat Dönemi Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliyesi Coşkun Çakır

Virgül Dergisi, vol.0, no.51, pp.2-3, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Digitalization and the Ottoman History

Türkiye’de Tarih Araştırmaları ve Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü Sempozyumu, Ankara, Turkey, 6 - 07 December 2021 Creative Commons License

Historical Demographical Data and Urban Heritage

Marmara Urban Forum, İstanbul, Turkey, 1 - 03 October 2021 Creative Commons License

Digital Ottoman Studies: Some Remarks and Suggestions in the Case of an Ottoman Cultural Heritage Project

Digital Humanities in Ottoman and Turkish Studies: Initiatives, Projects, and Online Sources, Online, Germany, 24 June 2021

Arşivlerin Sayısallaştırılması ve Ötesi: Dijitalleşme

Koç Üniversitesi Uluslararası Arşiv Günü Konferansı: Arşivlerin Vaatleri: Dijital Çağda Farklılığı Keşfetmek, İstanbul, Turkey, 09 June 2021

İstanbul'da Ölüm: Türbeler, Hazireler ve Kabir Taşları

MEB İstanbul Öğretmen Akademileri, Sosyal Bilimler Akademisi İstanbul Atölyesi, İstanbul, Turkey, 23 January 2021

Osmanlı'da Şehir ve Şehri Çalışmak

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü Kent Sosyolojisi Serisi, İstanbul, Turkey, 19 January 2021

Mekansız Konuşmalar: Şehir Tarihi

Mimarhane: Mekansız Konuşmalar- 12, İstanbul, Turkey, 26 November 2020

Araştırma Kültürü ve Proje Yazımı

İSAR Araştırma Merkezi Akademik Proje Yazım Seminerleri, İstanbul, Turkey, 24 November 2020

1455 İstanbul Tahriri ve Fatih Dönemi İstanbulu

Edirne Saatli Medrese’nin “Fatih Sultan Mehmet Müzesi” Olarak Düzenlenmesi Projesi ARAMA KONFERANSI FATIH ve DÖNEMI, Edirne, Turkey, 3 - 04 September 2020

İstanbul’un Kültürel Miras Stratejisi

Marmara Urban Forum, İstanbul, Turkey, 1 - 03 October 2019

İmparatorluk Ölçeğinde Edirne: Sosyo-Mekansal Okuma (1600-1700)

Uluslararası Edirne Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Edirne, Turkey, 12 - 14 October 2018

Antep ve Osmanlı Şehirleri Arasındaki Konumu (1516-1700): Toplumsal-Mekansal Bir Yaklaşım

Uluslararası Gaziantep Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 25 - 27 December 2017

Arşiv ve Tarihî Çalışmalar: Tahrir ve Avârız Defterlerine dair bir Haritalama Denemesi

2. ULUSLARARASI OSMANLI COĞRAFYASI ARŞİV KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 20 - 24 November 2017

Manisa ve Osmanlı Şehirleri Arasındaki Konumu (1450-1700): Toplumsal-Mekansal Bir Yaklaşım

Uluslararası MANİSA Sempozyumu Şehzade II. Mehmed ve Manisa Tarihi - Kültürü – Ekonomisi, Manisa, Turkey, 26 - 28 October 2017

Osmanlı Şehir Tarihi Yazımı: Ölçeklendirme ve Yöntem Önerisi

4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 15 October 2017

A Use of GIS in Exploring Socio-Spatial Conjunctions or Distinctiveness among the Ottoman Cities from the 1450s to the 1700s

Geographic Information Systems (GIS) as an opportunity and a challenge for digital history: Exploring approaches to maps, aerial photographs and spatial statistics, Marburg, Germany, 14 - 15 September 2017

Mapping the Ottoman Cities between 1450-1700: Spatial Definitions and Groupings

The 14th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH), Sofya, Bulgaria, 24 - 28 July 2017

Tarihçilikte Mekânın/Şehrin Yeniden Keşfi

Uluslararası Prof. Dr. Halil İnalcık Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu/ International Symposium on Prof. Dr. Halil Inalcik History and Historiography, Ankara, Turkey, 10 - 13 April 2017

Osmanlı Mahalle Biriminin Oluşumu ve Çoklu Mahalle Tanımları

Uluslararası Şehir ve Medeniyet Sempozyumu, Malatya, Turkey, 7 - 09 October 2016

Bir Osmanlı Şehrini Çalışmak

Tarih Araştırmalarında Yaklaşım, Yöntem ve Kaynaklar, İstanbul, Turkey, 1 - 30 March 2016

Osmanlı Şehirlerinde Çokkültürlülük ve Birlikte Yaşam

Marmara Üniversitesi Kütüphaneler ve Çokkültürlülük Paneli, İstanbul, Turkey, 29 March 2016

Şehir İnşasının Süreçleri Üzerine

Bir Şehir Kurmak ve Yeni Bir Gündem Oluşturmak Paneli, İstanbul, Turkey, 20 February 2016

Osmanlı Şehirciliğinin İlkeleri

Ev ve Şehir Seminerleri, İstanbul, Turkey, 20 January 2016

Making a Socio spatial Analysis in a Balkan City Edirne in the 1700s

5th International Balkan Annual Conference, Sofya, Bulgaria, 25 - 29 November 2015

Osmanlı Şehirleri Atlasına Doğru

Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 17 October 2015

Tarih Mekan ve Hafıza

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Paneli, Turkey, 25 August 2015

Özel Arşivlerin Önemi

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Projesi Paneli, İstanbul, Turkey, 25 August 2015

Who was Master Urban

13th INTERNATIONAL CONGRESS OF OTTOMAN SOCIAL AND ECONOMIC HISTORY (ICOSEH), 1 - 05 October 2013

1455 Tahriri İstanbul un Yerleşim ve Mahalle Düzeni

Osmanlı İstanbulu Uluslarararası Sempozyum, 29 May - 01 June 2013

17 yy da Payitaht ve Taşra

17.yy’xxda Payitaht ve Taşra, Boğaziçi Üniv., İstanbul, Turkey, 12 April 2012

XVII Yüzyıl Sonlarında Edirne Mahalleleri

Uluslararası Edirne’xxnin Fethinin 650. Yılı Sempozyumu, Edirne, Turkey, 4 - 06 May 2011

Books & Book Chapters

History and Geography: An Interaction of Time and Space

in: History and Other Disciplines: An Interdisciplinary Guide in Pursuit of the Past, Mehmet Yaşar Ertaş, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.223-242, 2021

Mahalle: Bir Mensubiyet ve Mesuliyet İlişkisi Osmanlı Şehirleri ve Kefalet Sistemi Örneği

in: Kent ve Maneviyat, Erşahin,Seyfettin,Erşahin Zehra, Editor, İdealkent, Ankara, pp.461-486, 2020

İstanbul Türbe, Hazire ve Kabirleri: Üsküdar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, 2019 Sustainable Development

İstanbul Türbe, Hazire ve Kabirleri: Beyoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, 2019

İstanbul Türbe, Hazire ve Kabirleri: Eyüpsultan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, 2019

İstanbul Türbe, Hazire ve Kabirleri: Fatih

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, 2019

Türkiye’de Deneysel ve Dijital Tarihçiliğin Gelişimi İçin Bir Strateji Çerçevesi

in: Türk askeri kültürü: Tarih, Strateji, İstihbarat, Teşkilat, Teknoloji, A. S. Özkaya, Editor, Kronik, İstanbul, pp.718-728, 2019

Yerel Tarih Yaklaşımı ve Yerel Tarihçilik

in: Tarih Bilimi ve Metodolojisi, M. Yaşar Ertaş, Editor, Ideal Kitaplar, İstanbul, pp.93-98, 2018 Creative Commons License

Tarihçilik Sahasında Teknolojik İmkânlardan Yararlanma

in: Tarih Bilimi ve Metodolojis, Ertaş, Yaşar Arif Bilgin, Editor, Mahya, İstanbul, pp.377-381, 2018

Tarih Metinlerinde Harita, Tablo ve Grafikleri Kullanmak

in: Tarih Bilimi ve Metodolojisi, Yaşar Ertaş ve Arif Bilgin, Editor, Idea Yayınevi, İstanbul, pp.419-424, 2018

Osmanlı Şehirleri Atlasına Doğru, 1450-1700

in: Osmanlı’xxda Şehir, Vakıf ve Sosyal Hayat, K. İlker Bulur, Fatih Bozkurt, M. Cihat İzgi, Editor, Mahya, OSAMER, İstanbul, pp.15-35, 2018

Making a Socio-Spatial Analysis in a Balkan City: Edirne in the 1700s

in: Turkey and Bulgaria: A Contribution to Balkan Heritage, Özgür Kolçak, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.165-190, 2018

Osmanlı Kentleri ve Kentleşme

in: Kent Sosyolojisi, Güneş, Fatime, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.165-190, 2018

kentsel dönüşüm

in: kent sosyolojisi, fatime güneş, Editor, TC. Anadolu ünivesitesi yayını, Eskişehir, pp.293-310, 2017

Ottoman Cities and Urbanization

in: Environment and Urbanism in the Ottoman Empire, Fehmi Yılmaz, Editor, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, pp.233-268, 2016

Şehirler ve Şehirleşme

in: Osmanlı İmparatorluğunda Çevre ve Şehir, Yılmaz Fehmi, Editor, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, pp.293-328, 2015

Dünya Ölçeğinde Osmanlı İstanbulu

in: Antik Çağdan XXI Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi I-X, M. Akif Aydın, Coşkun Yılmaz et. al., Editor, Kültür AŞ, İstanbul, pp.233-249, 2015

The Vefa District

Klasik Yayınları, İstanbul, 2009

Episodes in the Encyclopedia

Sharia Court Records

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.8-11, 2010