General Information

Institutional Information: Ataturk Faculty Of Education, Elementary Education, Department Of Classroom Education

Metrics

Publication

8

Thesis Advisory

8

Biography

Prof. Dr. Candemir DOĞAN

Bir sanat olarak gördüğü ve çok sevdiği öğretmenliğe 1980 yıllında başladı, 1991 yılında “Muhammed Abdulhalim Abdullah’ta Kısa Hikâyecilik” yüksek lisans teziyle Arapça öğretiminde uzmanlaştı. Ürdün, Tunus, Mısır, Suriye ve Suudi Arabistan üniversitelerinin yabancılara Arapça öğretim enstitülerinde araştırmalar yaptı. 1996’da Türkiye’de ilk “Arapça Öğretim Metodolojisi” Doktor, 2011’de ilk “Arap Dili Eğitimi” bilim dalında Doçent ve 2016’da genelde “Yabancı Dil Öğretim Metodolojisi” özelde ise “Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretim Metodolojisi” bilim dalında Profesör unvanını aldı.

Anadolu’nun batısından doğusuna çeşitli illerinde görev yaptı ve MEB bakan adına teşekkür belgesiyle ödüllendirildi. MEB, Ankara Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi Arapça Öğretmeni ve Öğretmen Eğitmeni olarak seçkin yüzlerce Arapça öğretmeni yetiştirdi. Dicle ve Bingöl Üniversitelerinde bölüm açtı, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalını kurdu, İslami İlimler Fakültesi kurulum ve yönetiminde bulundu. Mısır, Ayn Şhams, Ezher ve Hilvan Üniversitelerinde dersler verdi. İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalını kurdu. Akademik Performans Başarı ödülleri aldı.

YABANCI DİL ÖĞRETİM KİTAPLARI

1. Sistematik Yabancı Dil Öğretim Yaklaşım ve Yöntemleri                         2. Sistematik Yabancı Dil Öğretim Teknik ve Taktikleri

3. Arapça Sistematik Öğretim Teknikleri                                  4. Arapça Çağdaş Öğretim Strateji ve Taktikleri

5. Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretim Metot ve Teknikleri                         6. Arapça Öğrenim ve Öğretim Kılavuzu

ARAPÇA ÖĞRETİM KİTAPLARI

1. Sistematik Uygulamalı-Alıştırmalı Arapça Terkip Sistemi ve Karşıtsal Çözümlemesi

2.  Sistematik Uygulamalı-Alıştırmalı Nahiv Bilgisi

3. Uygulamalı-Alıştırmalı Arapça Şibih Cümle ve Karşıtsal Çözümlemesi

4. Uygulamalı-Alıştırmalı Arapçada Âmil Sistemi ve Karşıtsal Çözümlemesi

5.  Uygulamalı-Alıştırmalı Arapça Fiil Cümlesi ve Karşıtsal Çözümlemesi

6.  Uygulamalı-Alıştırmalı Arapça Fiil Cümlesini Tamlayanlar ve Karşıtsal Çözümlemesi

7.  Uygulamalı-Alıştırmalı Arapça İsim Cümlesi ve Karşıtsal Çözümlemesi

8.  Arapça İsim Cümlesini Yeniden Yapılandıran Amiller

9.  Arapça İsim-Sıfat Tamlamaları ve İsim Cümlesi Kurulumu

10.  Kur'an-ı Kerim Meallerinden Örneklerle Karşılaştırmalı Arapça -Türkçe Bağlaçlar

11.  Modern Usullerle Arapça - Orta 1. Sınıf için Talim Terbiye Kurulu Onaylı Ders Kitabı (vd.)

12. Modern Usullerle Arapça - Orta 2. Sınıf için Talim Terbiye Kurulu Onaylı Ders Kitabı (vd.)

13. Modern Usullerle Arapça - Orta 3. Sınıf için Talim Terbiye Kurulu Onaylı Ders Kitabı (vd.)

14. Modern Usullerle Arapça - Lise 1. Sınıf için Talim Terbiye Kurulu Onaylı Ders Kitabı (vd.)

DİĞER BİLİMSEL KİTAPLAR

1. Ailede İletişim Sanatı                                      2. Ailede Mutluluk Sanatı

3. Aile Yönetim Sanatı                                        4. Anadolu Sahabisi Hz. Safvân b. Muattal (RA)

5. Kur'an-ı Kerim Dersleri 5 (Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulları)

6. Konuşmak Lazım (vd.)                                    7. İnsanlar Konuşa Konuşa (vd.)

Contact

Email
candemir.dogan@marmara.edu.tr
Web Page
https://avesis.marmara.edu.tr/8371
Office Phone
+90 0216 777 2854
Office
D-Blok Oda No: 520 Göztepe/Kadıköy, İstanbul