Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Farklı Vücut Kütle İndeksi Düzeyinde Olan Bireylerde Statik Yük Altındaki Ayağın Pronasyon Cevabının İncelenmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, no.4, pp.38-45, 2018 (National Refreed University Journal)

PP-264 Investigation of smartphone usage habits in young adults

Hand and Microsurgery, vol.7, pp.87, 2018 (International Conference Book)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Relationship Between Foot Biomechanics and Balance in University Student.

10. ULUSLARARASI PROTEZ-ORTEZ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 18 October 2018, pp.1-11

Relationship Between Stress Level, Head Posture And Temporamandibular Joint Problems İn University Students

Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress , Edirne, Turkey, 23 November 2017, pp.1

Bir üniversite hastanesindeki bası yarası prevelansının araştırılması

6. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi , Ankara, Turkey, 06 May 2017, pp.81-82

Huzurevinde yaşayan yaşlılarda kinezyofobi ile fiziksel fonksiyonarasındaki ilişkinin incelenmesi

6. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS, Edirne, Turkey, 15 March 2017, pp.30-31

Edirne Huzurevi Sakinlerinde El Kavrama Gücü ile Protein Alımı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.

6. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS, Edirne, Turkey, 15 March 2017, pp.20-21

Edirne Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi

6. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS, Edirne, Turkey, 15 March 2017, pp.21-22