Education Information

Education Information

  • 2011 - 2017 Doctorate

    Galatasaray University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

  • 2008 - 2011 Postgraduate

    Bogazici University, Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Enstitüsü, Turkey

  • 2003 - 2008 Undergraduate

    Bogazici University, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Turkey