Education Information

Education Information

 • 2010 - 2013 Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence, Turkey

 • 2008 - 2010 Postgraduate

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Statıstıcs, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Yeni bir melez bulanık zaman serisi yaklaşımı

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence

 • 2010 Postgraduate

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Beyin Cerrahisi Polikliniği’xxnin istatistiksel simülasyonu ile optimizasyonu

  Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence

Foreign Languages

 • C1 Advanced English