Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Evaluation of asynchronous piano education and training in the Covid-19 era

Educational Research and Reviews, vol.16, no.4, pp.109-117, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

THE INVESTIGATION OF IMPORTANCE AND PLACE IN TRAINING PIANO REPERTOIRE OF JOHN STANLEY’S VOLUNTARIES

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.1, no.79, pp.467-487, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Proposed Model of a Polyphonic Turkish Music Towards Foreigner Students and Its Prospect in Application: Example of Macedonia

The Journal of Akademic Social Science Studies, no.69, pp.23-36, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Visual Memory Based Memorization Techniques in Piano Education

Eurasian Journal of Educational Research, no.65, pp.111-128, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

The Proposed Model of Writing with Accompaniment of Music Education Students and Its Prospect in Application

Educational Research and Rewiews, vol.10, no.20, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ŞİİR VE MÜZİK ÂŞIKLIK GELENEĞİPoetry and Musıc In the Republican Era Minstrelsy Tradition

Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, 2015 (Other Refereed National Journals)

PİYANO EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN BAROK DÖNEM PİYANO REPERTUARINA YÖNELİK GÜÇLÜK DÜZEYİ ALGILARININ İNCELENMESİ

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.7, pp.217, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRK SİNEMASINDA KULLANILAN KLASİK MÜZİKLERİN DUYGUDURUM DEĞİŞTİRMESİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Gumushane Universitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, vol.6, no.13, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

JOHN STANLEY İN OP 1 SEKİZ SOLO FLÜT ESERLERİNİNİNCELENMESİ

EKEV Akademi Dergisi, no.59, pp.505-518, 2014 (Other Refereed National Journals)

BAROK DÖNEM PİYANO ESERLERİNE YÖNELİK GÜÇLÜK DÜZEYİ ALGI ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

ORDU ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.9, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE EFFECTS OF MINIMALIST MOVEMENT ON PAINTING ARTS AND MUSIC

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.1, no.5, pp.11-22, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

PREPARATION AND DEVELOPMENT OF SCALE FOR ART LITERACY

SED Journal of Art Education, vol.2, no.1, pp.112-126, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

NİĞDE TÜRKÜLERİNİN MÜZİK VE SÖZ UNSURLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, vol.3, no.5, pp.63-73, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE OPINIONS OF THE ACADEMICIONS REGARDING TO PIANO EDUCATION

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.3, no.3, pp.87-101, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

J S BACH IN EĞİTİM YAPITLARINDAN OLAN ENVANSİYONLAR VE PRELÜD FÜGLERİN İNCELENMESİ

Akademik Bakış, vol.1, no.31, pp.1-14, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

NAZIM HİKMET SANATINDA BEETHOVEN

MUSİKİ DERGİSİ, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Form Bilgisi Öğretiminin Erken Yaş Piyano Eğitimine Kullanılmasına İlişkin Örnek Uygulamalar

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu, Bandırma, Turkey, 22 - 25 February 2021, pp.697-699

Uzaktan Eğitim Sürecinde Çoksesli Koro Dersi Uygulamalarının Değerlendirilmesi

International Conference of Strategic Research on Scientific Studies And Educatıon., 10 - 13 December 2020

Batı Müziği Eğitimi Alan Öğrencilerin Makam Dizilerine Yönelik Bilişsel Düzeylerinin Araştırılması

International Conference of Strategic Research on Scientific Studies And Educatıon., 10 - 13 December 2020

MÜZİK EĞİTİMİ YAYINLARINDA KULLANILAN NİTEL ÖLÇME ARAÇLARINDAGEÇERLİK SIKINTILARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER BİLİMSELÇALIŞMALAR KONGRESİ, Giresun, Turkey, 15 - 17 March 2019, pp.944-954

YENİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME LİSANS PROGRAMINA GÖRE PİYANO EĞİTİMİDERSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER BİLİMSELÇALIŞMALAR KONGRESİ, Giresun, Turkey, 15 - 17 March 2019, pp.1085-1095

SANAT OKUR YAZARLIĞI ÖLÇEĞİNİN RESİM İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALINDAUYGULANMASI

VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi – Çanakkale / 2016, Çanakkale, Turkey, 5 - 08 May 2016

Sembolizm ve Saf Şiir Anlayışında Müzik Etkileri

Uluslararası III. Hisarlı Ahmet Sempozyumu, 15 - 17 April 2014

Klasik Dönemde Üstün Yetenekli Çocuk Amadeus Mozart

III. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, Turkey, 2 - 05 March 2011

Safranbolu Kültüründe Ninnilerin Yeri ve Önemi

Uluslararası I. Karadeniz Kültür Kongresi, 02 March 2011

Books & Book Chapters

Viyana Klasikleri Olarak Bilinen Haydn, Mozart Ve Beethoven’ın Piyano Sonatlarındaki Stil Farklılıkları

in: Eğitim Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt 1, Doç. Dr. Onur ZAHAL; Dr. Ömer YAHŞi, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.17-41, 2021

ITALIAN BAROQUE PIECES FOR PIANO

Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2020

İNGİLİZ BAROK BESTECİSİ JOHN STANLEY

in: ACADEMIC STUDIESIN FINE ARTS, Prof. Dr. Mehmet YILMAZ, Editor, IVPE YAYINEVİ, Montero, pp.51-71, 2019

Composers of the Baroque Period Piano Repertorie: Example of Italy

in: Academic Studies - In Social, Human And Administrative Sciences, Marijan PREMOVIC - Hasan BABACAN, Editor, IVPE, Montero, pp.223-243, 2018

İzler

Eğitim Yayınevi, 2012