Assoc. Prof.GÜLER DOĞAN AVERBEK


Faculty of Arts and Sciences, Turkish Language and Literature

Department of Ancient Turkish Literature


Research Areas: Old Turkish Literature, Eastern Languages and Literatures, Arabic Language and Literature, Persian Language and Literature

Metrics

Publication

49

Project

5

Education Information

2003 - 2010

2003 - 2010

Doctorate

Marmara University, Institute Of Turkic Studies, Department Of Turkish Language And Literature, Turkey

2000 - 2003

2000 - 2003

Postgraduate

Bogazici University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Dili ve Edebiyatı, Turkey

1995 - 2000

1995 - 2000

Undergraduate

Bogazici University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Turkısh Language And Lıterature, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

Edirneli Nazmî Dîvânı (transkripsiyonlu metin-inceleme)

Marmara University, Institute Of Turkic Studies, Department Of Turkish Language And Literature

2003

2003

Postgraduate

Ta'ib Mehmed Çelebi ve Divanı

Bogazici University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Dili ve Edebiyatı

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

Persian

A1 Beginner

A1 Beginner

Russian

C1 Advanced

C1 Advanced

English

B1 Intermediate

B1 Intermediate

Arabic

Certificates, Courses and Trainings

2019

2019

Codicological and Paleographical Aspects of Islamic Manuscripts, with a Special Focus on Manuscript Notes

Vocational Course

Staatsbibliothek zu Berlin (Berlin Devlet Kütüphanesi)

Research Areas

Old Turkish Literature, Eastern Languages and Literatures, Arabic Language and Literature, Persian Language and Literature

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Associate Professor

Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Turkish Language And Literature

2018 - 2021

2018 - 2021

Assistant Professor

Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Education Sciences, Social Sciences And Turkish Education

Managerial Experience

2018 - 2019

2018 - 2019

Erasmus Program Institutional Coordinator

Istanbul Medeniyet University, Faculty Of Education Sciences, Social Sciences And Turkish Education

Non Academic Experience

2000 - 2013

2000 - 2013

Araştırmacı

Special Research Center, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi-IRCICA

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Eski Türk Edebiyatı II

Undergraduate

Undergraduate

Osmanlı Türkçesi II

Undergraduate

Undergraduate

Osmanlı Türkçesi I

Undergraduate

Undergraduate

Osmanlı Türkçesi Metinleri II

Undergraduate

Undergraduate

Eski Türk Edebiyatı I

Undergraduate

Undergraduate

15. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı

Undergraduate

Undergraduate

Osmanlı Türkçesi IV

Postgraduate

Postgraduate

Klasik Türk Edebiyatında Nesir

Doctorate

Doctorate

Klasik Türk Edebiyatında Yönelişler

Postgraduate

Postgraduate

Yazma Eser Bilgisi

Undergraduate

Undergraduate

Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi

Undergraduate

Undergraduate

13-14. Yüzyıllarda Klasik Türk Edebiyatı

Undergraduate

Undergraduate

Türk Sözlükçülüğü: Manzum Sözlükler

Designed Lessons

Postgraduate

Postgraduate

Yazma Eser Bilgisi

Doğan Averbek G.

Undergraduate

Undergraduate

Türk Sözlükçülüğü: Manzum Sözlükler

Doğan Averbek G.

Articles Published in Other Journals

2022

2022

The Islamic Manuscripts Oskar Rescher Sold to the Leipzig University Library between 1925-1934

Doğan Averbek G., Wiesmüller B.

İslam Tetkikleri Dergisi, vol.12, no.1, pp.157-185, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

The Manuscripts Oskar Rescher Sold to the Berlin State Library Between 1913-1936

Doğan Averbek G.

Journal of Islamic Review/İslam Tetkikleri Dergisi, vol.11, no.2, pp.477-568, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

Osmanlı Eğitim Sisteminde Ders Kitabı Olarak Manzum Sözlükler (Tuhfeler)

Doğan Averbek G., Bichlmeier H.

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, no.21, pp.61-82, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Berlin Devlet Kütüphanesi’nde Bulunan Kataloglanmamış Türkçe Yazmalar Üzerine Tespitler

Doğan Averbek G.

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, no.24, pp.1-40, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Biyografi Yazmada ve Muhitleri Belirlemede Takrizin Rolü: Emirî Örneği

Doğan Averbek G.

İnsan ve Toplum, vol.10, no.1, pp.33-61, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Anadolu Sahasında Müstakil Bir Tür Olarak Manzum Sözlükler (Tuhfeler)

Doğan Averbek G.

Divan Edebiyatı Araştırmaları, no.23, pp.62-83, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Türk Çocuklar İçin Yazılmış Fransızca Manzum Bir Sözlük: Miftâh-ı Lisân

Güleç İ., Doğan Averbek G.

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, no.14, pp.53-80, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Yozgatlı İhsan Efendinin Türk Dili ve Edebiyatı Sahasındaki Faaliyetleri

Doğan Averbek G.

Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi, no.10, pp.47-74, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Araplara Türkçe Öğretmek Üzere Kaleme Alınan Tuhfe-i Fedayî Adlı Manzum Sözlük

Doğan Averbek G.

Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dergisi, vol.2, no.1, pp.93-111, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Türkçe-Arnavutça Manzum Sözlük Dürre-i Manzûme’nin Bilinmeyen İki Nüshası

Doğan Averbek G.

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, no.12, pp.223-242, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Dillerinden Biri Türkçe Olan Manzum Sözlükler Üzerine Yapılan Çalışmalar Bibliyografyası

Doğan Averbek G.

Divan Edebiyatı Araştırmaları, no.21, pp.85-114, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

İskender Hikâyesi Fedayî’nin Mantıku’t-Tayr Tercümesine Nasıl Girdi?

Doğan Averbek G.

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, no.29, pp.65-78, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Gölgede Kalmış Bir Şairin Bilinmeyen Üç Tercümesi

Güleç İ., Doğan Averbek G.

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, no.18, pp.247-264, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Eser Sahibinin Tasarrufu mu, Müstensih Müdahalesi mi: Mantık-ı Esrâr Nüshaları Arasındaki Farklılıklar

Doğan Averbek G.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.63, pp.1-18, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Edirneli Nazmî’nin Edebî Şahsiyeti ve Eserlerine Dair

Doğan Averbek G.

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.14, pp.61-83, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Fedayî Mehmed Dede, Mantık-ı Esrâr Adlı Manzum Mantıku’t-Tayr Tercümesi ve Otograf Nüshası

Doğan Averbek G.

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, vol.6, no.3, pp.1490-1506, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Meçhul Bir Şairi Takrizlerden Okumak: 16. Asır İstanbul İlim ve Sanat Muhitine Mütevazı Bir Katkı

Doğan Averbek G.

Uluslararası VII. Osmanlı Istanbulu Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2019, pp.33-61

2019

2019

Ahmed Remzi (Akyürek) Dede’nin ‘Nuhbe-i Vehbî’ ve Şerhi için Hazırladığı ‘Üslûb-ı Mergûb’ Adlı Fihrist

Doğan Averbek G.

Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 April 2019, pp.301-317

2019

2019

Linguistic Features and Literary Value of Almanca Tuhfe / Deutsches Geschenk (1916)

Bichlmeier H., Doğan Averbek G.

10th International Conference on Historical Lexicology and Lexicography (ICHLL), Leeuwarden, Netherlands, 12 - 15 June 2019, pp.1-2

2018

2018

A Turkish-German Versified Dictionary Written During World War I: Almanca Tuhfe / Deutsches Geschenk

Doğan Averbek G., Bichlmeier H.

Uluslararası III. Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, Würzburg, Germany, 8 - 11 November 2018, pp.1-2

2018

2018

Role of the Bilingual Versified Dictionaries in Turkish Literature and 17th Century Arabic-Turkish Versified Dictionary of Fedayi Dede

Doğan Averbek G.

9th International Conference on Historical Lexicology and Lexicography (ICHLL), Genoa, Italy, 20 - 22 June 2018, pp.1-2

Books & Book Chapters

2022

2022

Almanca tuhfe / Deutsches Geschenk (1916) oder: Wie schreibt man deutsch mit arabischen Buchstaben?

Bichlmeier H., Doğan Averbek G.

in: Dictionaries and Society: Proceedings of the XX EURALEX International Congress,12-16 July 2022, Mannheim, Germany, Annette Klosa-Kückelhaus,Stefan Engelberg,Christine Möhrs,Petra Storjohann, Editor, IDS-Verlag Leibniz-Institut für Deutsche Sprache, Mannheim, pp.660-677, 2022

2022

2022

Oskar Rescher - Biographical Finds around Manuscripts, Books and Libraries

Doğan Averbek G., Hanstein T.

in: Collectors-Librarians-Readers: Contributions to the history of the Oriental Collections at the Berlin State Library, Sabine Mangold-Will,Christoph Rauch,Siegfried Schmitt, Editor, Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt, pp.387-449, 2022

2021

2021

Türk Şiirbiligi, Rıza Nur

Doğan Averbek G., Atik A.

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2021

2021

2021

Linguistic Features and Literary Value of Almanca Tuhfe/Deutsches Geschenk (1916)

Bichlmeier H., Doğan Averbek G.

in: Broadening Perspectives in the History of Dictionaries and Word Studies, Hans Van de Velde,Fredric T. Dolezal, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, pp.1-15, 2021

2020

2020

Leylâ vü Mecnûn, Hamdullah Hamdî

Doğan Averbek G.

Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2020

2020

2020

Bitlisli Şükrî Dîvânı

Doğan Averbek G.

DBY Yayınları, İstanbul, 2020

2019

2019

Dîvân, Tâ'ib Mehmed Çelebi

Doğan Averbek G.

Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2019

2019

2019

Mantık-ı Esrâr, Fedayî Mehmed Dede

Doğan Averbek G.

Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2019

2019

2019

Tuhfe-i Fedayî, Fedayî Mehmed Dede

Doğan Averbek G.

Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2019

2018

2018

Edirneli Nazmî Dîvânı’ndan Seçmeler

Doğan Averbek G.

Grafiker Yayınları, Ankara, 2018

2017

2017

Edirneli Nazmî Dîvânı’ndan Seçmeler

Doğan Averbek G.

Amazon.com books , California, 2017

2017

2017

Tâ’ib Mehmed Çelebi ve dîvânı

Doğan Averbek G.

Amazon.com books , California, 2017

2017

2017

Edirneli Nazmî Dîvânı

Doğan Averbek G.

Amazon.com books , California, 2017

Episodes in the Encyclopedia

2021

2021

Biyografi

Doğan Averbek G.

TÜBITAK Yayınları, pp.163-164, 2021

2021

2021

Dürre-i Manzûme (Mahmûd)

Doğan Averbek G.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, pp.00, 2021

2021

2021

Tuhfe-i Fedâyî (Fedâyî Mehmed Dede)

Doğan Averbek G.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, pp.00, 2021

2021

2021

Leylâ vü Mecnûn (Hamdî)

Doğan Averbek G.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, pp.00, 2021

2021

2021

Sıfâtu'l-Âşıkîn (Emîrî)

Doğan Averbek G.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi , pp.00, 2021

Supported Projects

Activities in Scientific Journals

2020 - Continues

2020 - Continues

Turkophone: Türkçe Konuşanların Akademik Dergisi

Editor

2020 - Continues

2020 - Continues

Alanyazın Eğitim Bilimleri Eleştirel İnceleme Dergisi (CresJournal Critical Reviews in Educational Sciences)

Advisory Committee Member

2019 - 2020

2019 - 2020

Z Dergisi

Special Issue Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2022 - Continues

2022 - Continues

The Islamic Manuscript Association

Member

2018 - Continues

2018 - Continues

International Society for Historical Lexicography and Lexicology

Member

Scientific Refereeing

September 2022

September 2022

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

September 2022

September 2022

İSTANBUL ÜNIVERSITESI EDEBIYAT FAKÜLTESI TÜRK DILI VE EDEBIYATI DERGISI (TÜDED)

Journal Indexed in ESCI

August 2022

August 2022

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2022

June 2022

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

November 2021

November 2021

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi

Other Indexed Journal

November 2021

November 2021

Arşiv Dünyası

Other Indexed Journal

August 2021

August 2021

Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi-ESTAD

Other Indexed Journal

August 2021

August 2021

Turkish Academic Research Review

Other Indexed Journal

July 2021

July 2021

Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi-ESTAD

Other Indexed Journal

July 2021

July 2021

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi

Other Indexed Journal

March 2021

March 2021

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi

Other Indexed Journal

January 2021

January 2021

Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi-ESTAD

Other Indexed Journal

December 2020

December 2020

Turkophone: Türkçe Konuşanların Akademik Dergisi

Other Indexed Journal

November 2020

November 2020

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi

Other Indexed Journal

August 2020

August 2020

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

May 2020

May 2020

Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi-ESTAD

Other Indexed Journal

April 2020

April 2020

Dil ve Edebiyat Araştırmaları

Other Indexed Journal

December 2019

December 2019

Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi

Other Indexed Journal

December 2019

December 2019

Türkiye Bilimler Akademisi

Scientific / Professional Book Published by Renowned Publishing Houses

May 2019

May 2019

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

Tasks In Event Organizations

Mayıs 2022

Mayıs 2022

Tarih Boyunca Rumeli Coğrafyasında İlim, İrfan ve Hikmet Uluslararası Sempozyumu

Scientific Congress

Doğan Averbek G.
Kırklareli, Turkey

Haziran 2021

Haziran 2021

III. Uluslararası Rumeli [Dil, Edebiyat ve Çeviri] Sempozyumu

Scientific Congress

Doğan Averbek G., ASLAN Ü.
Turkey

Haziran 2021

Haziran 2021

II. Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı

Scientific Congress

Doğan Averbek G.
Turkey

Ağustos 2012

Ağustos 2012

The Ultimate Journey

Art Activities

Doğan Averbek G.
İstanbul, Turkey

Haziran 2012

Haziran 2012

International Congress on China and the Muslim World: Cultural Encounters

Scientific Congress

Doğan Averbek G.
Beijing, China

Ağustos 2011

Ağustos 2011

Calligraphy Exhibition

Art Activities

Doğan Averbek G.
İstanbul, Turkey

Mart 2011

Mart 2011

Turkish-Afghan Friendship Day

Art Activities

Doğan Averbek G.
Kabul, Afghanistan

Ocak 2011

Ocak 2011

Second International Congress on Islamic Archaeology

Scientific Congress

Doğan Averbek G.
Islamabad, Pakistan

Ocak 2011

Ocak 2011

Friendship between Turkey and Yemen throughout History

Art Activities

Doğan Averbek G.
Sana´A, Yemen

Eylül 2010

Eylül 2010

Nüzûlünün Bin Dört Yüzüncü Yılında Kur’ân-ı Kerîm Açılış Konferansı

Scientific Congress

Doğan Averbek G.
İstanbul, Turkey

Kasım 2007

Kasım 2007

International Congress on Egypt during the Ottoman Era

Scientific Congress

Doğan Averbek G.
Cairo, Egypt

Eylül 2007

Eylül 2007

International Congress on Islamic Civilization in Central Asia

Scientific Congress

Doğan Averbek G.
Astana, Kazakhstan

Kasım 2006

Kasım 2006

Third International Congress on Islamic Civilization in the Balkans

Scientific Congress

Doğan Averbek G.
Bucuresti, Romania

Ağustos 2006

Ağustos 2006

International Congress on Islamic Civilization in South Eastern Africa

Scientific Congress

Doğan Averbek G.
Johannesburg, South Africa

Mobility Activity

2020 - 2020

2020 - 2020

Research Scholarship Program

Guest Researcher

Staatsbibliothek zu Berlin , Germany

2019 - 2019

2019 - 2019

Other

Scientific Research

Staatsbibliothek zu Berlin, GermanyCongress and Symposium Activities

29 June 2022 - 01 July 2022

29 June 2022 - 01 July 2022

Oriental Manuscripts in Germany: Collection History Between the Academic Thirst for Knowledge, Antique Trade Across the Globe, and Imperial Claims to Power

Invited Speaker

Berlin-Germany

22 June 2022 - 24 June 2022

22 June 2022 - 24 June 2022

12th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology (ICHLL)

Invited Speaker

Lorient-France

07 October 2021 - 09 October 2021

07 October 2021 - 09 October 2021

İkinci Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

12 June 2019 - 15 June 2019

12 June 2019 - 15 June 2019

10th International Conference on Historical Lexicology and Lexicography (ICHLL)

Invited Speaker

Leeuwarden-Netherlands

03 May 2019 - 05 May 2019

03 May 2019 - 05 May 2019

Uluslararası VII. Osmanlı İstanbulu Sempozyumu

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

12 April 2019 - 13 April 2019

12 April 2019 - 13 April 2019

II. Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

08 November 2018 - 11 November 2018

08 November 2018 - 11 November 2018

Uluslararası III. Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu

Invited Speaker

Würzburg-Germany

28 October 2018 - 28 October 2018

28 October 2018 - 28 October 2018

Uluslararası Avrupalı Türkler ve İkidillilik Çalışmaları Kongresi

Invited Speaker

Paris-France

12 October 2018 - 13 October 2018

12 October 2018 - 13 October 2018

4th International Congress of Teaching Turkish as a Foreign Language (ICOTFL 2018)

Invited Speaker

Kyyiv-Ukraine

20 June 2018 - 22 June 2018

20 June 2018 - 22 June 2018

9th International Conference on Historical Lexicology and Lexicography (ICHLL)

Invited Speaker

Genoa-Italy

Invited Talks

October 2021

October 2021

Mühtedi Alman Şarkiyatçı Osman Reşer (1883-1972) ve Cumhuriyetin İlk Yıllarında Yazma Ticareti

Conference

İstanbul Üniversitesi-Turkey

Scholarships

2020 - 2021

2020 - 2021

Stipendienprogramm der Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Official Institutions of Foreign Countries

Jury Memberships

September-2022

September 2022

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Medeniyet Üniversitesi

June-2022

June 2022

Post Graduate

Post Graduate - Boğaziçi Üniversitesi

September-2021

September 2021

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Medeniyet Üniversitesi

November-2020

November 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - İstanbul Medeniyet Üniversitesi